Cnall-effecten in Casablanca

 

Hotel ,,Transatlantique" was niet bijzonder groot, maar zeker ook niet klein. Het zag er niet splinternieuw uit, maar ook niet bouwvallig. Het maakte niet de indruk of logeren er een fortuin per nacht zou kosten, maar van de andere kant ook weer niet die van iets in de klasse van het Leger des Heils.

[...]

,,Wat is dat?" vroeg Arie verbaasd, naar het zwembad wijzend. ,,Aha!" zei de Arabische jongen op een toon van trots. Hij was op alles trots, leek het. Op het hotel, op zijn uniform, en ook op deze zwembadfoto. Alsof zowel uniform, hotel als zwembad zijn persoonlijk eigendom waren. ,,Ah . . . C'est la piscine Orthlieb, ça. La plus grande du monde." ,,Wat?" vroeg Arie, ongelovig. ,,Het grootste zwembad van de wereld?" ,,Oui, oui. Certainement. La plus grande du monde. La piscine Orthlieb." (Helaas bestaat Orthlieb niet meer, op de plek waar het ooit lag staat nu een van de grootste Moskeeën ter wereld)

[...]

Arie wees door de voorruit ,,Een eindje verderop begint de eigenlijke stad Casablanca. De haven en de zee liggen links van ons.

<--terug