Hoog spel in Hong Kong

 

Twee portiers van enorme afmetingen flankeerden de groen en zwarte ingang, waarboven een groen neonlicht aan en uit flakkerde: . . . SHERATON SHERATON SHERATON SHERATON . . . Het trottoir hier was niet bijzonder breed, maar dat was opgelost door de ingang een meter of acht verder naar achteren te bouwen dan de rest van het hotel. In dat soort van pleintje, door groene marmeren pilaren van de normale trottoirloop afgesloten, liep een op marmeren kolommetjes opgerichte overkapping, waaronder de deftige gasten ook bij regen veilig de ingang konden bereiken.

[...]

Een paar minuten na tweeën in de middag arriveerde Arie per taxi bij het hek dat de toegang naar kade nummer 9 afsloot. Hij betaalde en stond even rond te kijken. Er was een doorrij-opening in het hek, niet door een poort afgesloten en evenmin bewaakt. Dat hek scheen er alleen maar te zijn om in geval van nood afgesloten te kùnnen worden. Kade nummer 9 was een enkele honderden meters lange,betonnen pier met in het midden een reeks golfijzeren en betonnen loodsen waarvan sommige blinkend in de verf zaten en andere gedeeltelijk waren ontsierd door reusachtige roestsproeten.

<--terug