Een motorboot voor een drijvend flesje

 

Het was kwart voor drie in de middag en die beide vrienden waren nog niet verder gevorderd dan de Stadionsluis, die aan de Zuidgrens van Amsterdam de verbinding vormt tussen de Amsterdamse grachten en de Nieuwemeer. Het is een lange, vrij smalle bakstenen sluis, van waaruit men de lichtmasten van het Stadion kan zien oprijzen.

[...]

,,Voorzichtig uitstappen," zei iemand, toen de trein in Leiden stopte. ,,Of de trein kantelt." ,,Maar goed dat ze hier een nieuw station gebouwd hebben," zei nummer twee. ,,Anders was geheid het perron verzakt." De dikke Arie grijnsde, schouderde zijn kitbag, sjokte het perron af en constateerde dat het intussen snoeiheet was geworden.

[...]

Over die afstand verdeeld liggen drie restaurants, of café's of hoe je het noemen wilt, waarvan de twee Zuidelijke vlak naast elkaar liggen. Het meest zuidelijke heet: ,,De Bontekoe"; het middelste heet: ,,Het Kompas" en het noordelijkste: ,,Tante Kee". Ze hebben alle drie een terras aan het water; ze hebben alle drie een telefoon en ze verkopen alle drie gebakken eieren met rosbief en ham.

[...]

Al verder koersend lette Arie scherp op beide oevers, of daar geen boot in het riet lag verscholen, maar zonder enig nieuws te hebben gezien of vernomen bereikte hij de Kaagsociëteit, op de plaats waar de Zijl uitmondt in de Kagerplas zelf.

[...]

,,Best. Ik vertrek per trein vrij vroeg in de morgen. Pik me maar op bij de Spanjaardsbrug in Leiden. Daar moeten jullie altijd voorbijkomen." ,,O.K., dikke. Maar wacht niet op de Spanjaardsbrug, hè?" ,,Waarom niet er óp?" vroeg Arie, die erin trapte. Jan Prins grijnsde van oor tot oor. ,,Anders heb je kans dat de brug ontzet raakt. En dat is een dure grap." ,,Poeh," zei Arie. ,,Leidens ontzet vieren ze elk jaar op drie October. Daar zullen ze langzamerhand wel genoeg van hebben. Kunnen ze voor de verandering eens een ontzette Spanjaardsbrug gaan vieren. En bovendien..." Hij stopte en keek peinzend. ,,Bovendien wàt?" vroeg Jan, die er in trapte. ,,Staat iedereen ontzet die zonder waarschuwing dat gezicht van jou in zicht krijgt, dus toeter flink."

[...]

De ,,Paddestoelen", zoals de rij houten en met pannen gedekte zomerhuisjes langs de Zuidrand van Kaageiland wordt genoemd, lijken allemaal op elkaar, hoewel zij kleine onderlinge verschillen hebben. Zij hebben de naam ,,Paddestoelen" gekregen doordat zij maar één verdieping bezitten, gedekt door een dak dat aan alle vier de zijden vrij ver oversteekt; juist zoals de hoed van een paddestoel. Aan de voorzijde is onder dit overstekende dak een kleine waranda aangebracht, waarop men in de zomer heel genoeglijk zou kunnen zitten, als men dan niet zou worden gehinderd door de muggen.

[...]

Tien minuten later werd hij afgezet op de asfaltweg langs de Zijl; tegenover de scheepswerf van Boot, vijftig meter voorbij de Spanjaardsbrug.

[..]

,,Kijk eens.... ik was vanmorgen aan het vissen bij de Laeck. En toen is er een jol gevonden." ,,Een jol...." ,,Een scheldejol. Met bruine zeilen. En een Penta buitenboordmotor." ,,Dat is 'm. Er is geen twijfel aan." ,,Maar er was niemand in. De jol werd ledig drijvend gevonden. Ze vermoeden half en half dat er... wel, iets gebeurd is."
Arie zat even stil te kijken en voelde zich een tikje bleek worden. Hij stond plotseling op: ,,Mijn hartelijke dank voor uw inlichtingen. Ik ga nu onmiddellijk naar Warmond." De grijsharige man knikte: ,,Dat lijkt mij het beste. Rijkspolitie te water. En ik hoop dat het allemaal goed afloopt. Het beste."Arie knikte, liep snel het terras over, startte voor de zoveelste maal en stoof zo snel zijn motor hem brengen wilde naar de Warmonder Leede.

[..]

Aan de Westzijde van het Kagereiland ligt het dorp ,,De Kaag", dat zich langs het waterfront van het eiland uit strekt vanaf de Ringvaart en het pontveer in het Noorden tot aan een punt, halverwege, waar Kaageiland door een doorvaart gescheiden wordt van eiland ,,De Kok".

[...]

Arie bleef op hetterras zitten tot de zon was weggezakt achter de bomen van het kleine eilandje Faljeril, vlak tegenover hem, stond dan op, ging afrekenen en wandelde het dorp in om een extra paar batterijen voor zijn staaflantaren te kopen.

[...]

,,Wou jij het roer?" vroeg Jan. ,,Dan ga ik wat koffie maken. Vaar langs die rij boeien en als je aan het eind komt, bakboord aanhouden: de Ringvaart in."

[..]

Arie bestudeerde de kaart en bevond dat de enige mogelijkheid daartoe bestond, als zijn vrienden vanuit de Ringvaart de eerste de beste invaart aan bakboord hadden genomen. Dat bracht hen in de Ade.

[...]

Dáár was de scherpe bocht naar rechts! Het water werd hier breder en breder... voorbij de bocht stonden enkele boerderijen in kluiten bomen. Recht vooruit en links
lagen kilometers vlak, open land, waarachter in de verte de lichten van Gouda en Roelofarendsveen prikten. Bij een hek loeide een koe. Arie ging zitten, gaf minder gas
en stuurde naar de linkeroever. Hier lag eerst wat keislag .... dan begon de rietbegroeiing, afwisselend van breedte; nu eens een meter, dan weer, op plaatsen waar de oever een bocht maakte, twee tot drie meter diep. Arie begon nu de bocht te naderen, zette zijn motor zo langzaam mogelijk en tuurde voorwaarts door het bleke maanlicht. Dáár... waar de bocht begon, kwam de eerste inham!

[..]

Hij stapte in zijn boot, startte voor de zoveelste maal en snorde aan één stuk door, de Ade af, de Koppoel over en de haven van Rijpwetering binnen.

[...]

De Parksluizen in Rotterdam zijn niet bijzonder groot, maar wel zeer druk bevaren. Het zijn typische sluizen voor de kleinere binnenvaart: alle schepen die Noordelijk door gaan naar Delft, Den Haag, Haarlem en Amsterdam passeren de Parksluizen.

[...]

Een kwartier later stond het drietal, dat zo geestdriftig en doortastend op weg naar Hansweert was gegaan, boven op een der brede sluisdeuren, die de toegang tot de Schelde afsloten.

 

Meer Spanjaardsbrug-foto's - Meer Kaagfoto's

 

<--terug